Komiks ve valtické knihovně

Dne

Dne 12. května jsme se my, žáci 9. a 8. ročníku, společně s paní učitelkou Pchálkovou zúčastnili projektu na téma „Jak se dělá komiks" v naší městské knihovně ve Valticích. Něco o tomto tématu nám pověděl pan Daniel Vydra, známý tvůrce komiksů.

Dopravní soutěž

Dne

Dne 3. 5. 2016 se konala dopravní soutěž v Břeclavi. Naši školu zastupovala dvě družstva  - mladší a starší žáci a žákyně.

Turnaj Osvobození

Dne

 BASKETBAL CHL. – TURMAJ OSVOBOZENÍ – 30. roč.

                          Sportovní hala Valtice - 5.5. 2016

Den Země

Dne

Jako každý rok, proběhl i letos, tentokrát 22.dubna, na naší škole projektový den týkající se environmentální výchovy, ochrany přírody a ekologie - Den Země. Projekt byl pojat jak teoreticky, tak prakticky, přiměřeně věku žáků té které třídy.