Sportovní klání s Trnavou

Dne

Ve čtvrtek 26. května 2016 ráno se autobus s reprezentanty Základní školy Valtice vydal na cestu do slovenského krajského města Trnavy. Účelem této cesty bylo již 46. družební setkání se spřátelenou ZŠ Vančurova. Během této úctyhodné doby se vystřídaly při vzájemných návštěvách stovky žáků, desítky učitelů. Zajímavostí  poslední návštěvy trnavské školy byla ta skutečnost, že po odchodu do důchodu paní ředitelky Mgr. Čapošové nás uvítal nový ředitel Mgr. Milan Kanya. 

Komiks ve valtické knihovně

Dne

Dne 12. května jsme se my, žáci 9. a 8. ročníku, společně s paní učitelkou Pchálkovou zúčastnili projektu na téma „Jak se dělá komiks" v naší městské knihovně ve Valticích. Něco o tomto tématu nám pověděl pan Daniel Vydra, známý tvůrce komiksů.

Dopravní soutěž

Dne

Dne 3. 5. 2016 se konala dopravní soutěž v Břeclavi. Naši školu zastupovala dvě družstva  - mladší a starší žáci a žákyně.

Turnaj Osvobození

Dne

 BASKETBAL CHL. – TURMAJ OSVOBOZENÍ – 30. roč.

                          Sportovní hala Valtice - 5.5. 2016