Oslavy 140. výročí založení školy

Dne

V pátek 10. listopadu se konaly oslavy výročí založení Základní školy Valtice.

Odpolední sváteční den byl zahájen v 15 hodin před budovou školy proslovem paní ředitelky Markéty Nedělové, která vzpomněla, co bylo v minulosti vykonáno a co je v nejbližší době v plánu, přivítala se s návštěvníky a popřála všem přítomným příjemně strávený čas při vzpomínání na školní léta. A že vzpomínat bylo na co.

Povětšinou bývalí (mnozí už velcí pamětníci) žáci, všichni hosté, hned u vchodu obdrželi přípitek, placku s logem školy, program oslav.

Výsledky voleb do školské rady

Dne

Výsledky voleb do Školské rady ZŠ Valtice pro funkční období 2017 – 2020 konané 13. 11. 2017

 

Pedagogičtí pracovníci

1.     Mgr. Pavlína Dvořáčková                 16 hlasů

2.     Mgr. Hana Pchálková                       14 hlasů

3.     Mgr. Veronika Hrůzová                     14 hlasů

4.     Mgr. Monika Nešporová, DiS            12 hlasů

5.     Mgr. Soňa Vašíčková                        11 hlasů

6.     Mgr. Jarmila Mauksová                      6 hlasů

7.     Josefa Hübnerová                              6 hlasů

8.     Žaneta Baxová                                   3 hlasy

9.     Mgr. Renata Kopřivová                       2 hlasy

Členy školské rady za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

Mgr. Pavlína Dvořáčková, Mgr. Hana Pchálková, Mgr. Veronika Hrůzová

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků

1.     Mgr. Tomáš Hyčka                           124 hlasů

2.     MgA. Petra Piharová                         76 hlasů

3.     Mgr. Daniela Šebelová                      37 hlasů

4.     Dita Harmanová                                32 hlasů

5.     Jiří Neumann                                     20 hlasů

6.     Zdeněk Grbavčic                               15 hlasů

Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Mgr. Tomáš Hyčka, MgA. Petra Piharová, Mgr. Daniela Šebelová

                                                               

                                                                     Mgr. Markéta Nedělová

                                                                             ředitelka školy

Volby do rady školy

Dne

Kandidátní listina pro volby do školské rady ZŠ Valtice z řad pedagogických pracovníků, které proběhnou v pondělí 13. 11. 2017 od 16.00. – 18.00 v budově ZŠ Valtice.

 

 Mgr. Pavlína Dvořáčková

Mgr. Hana Pchálková

Mgr. Soňa Vašíčková

Mgr. Renata Kopřivová

Mgr. Veronika Hrůzová

Mgr. Jarmila Mauksová

Mgr. Monika Nešporová, DiS.

Žaneta Baxová

Josefa Hübnerová

 

Kandidátní listina pro volby do školské rady ZŠ Valtice z řad zákonných zástupců, které proběhnou v pondělí 13. 11. 2017 od 16.00. – 18.00 v budově ZŠ Valtice.

                                                       

Jména kandidátů:

1.    Daniela Šebelová

2.    Dita Harmanová

3.    Mgr. Tomáš Hyčka

4.    MgA. Petra Piharová

5.    Jiří Neumann

6.    Zdeněk Grbavčic

Poznáváme se

Dne

Ve středu 25. 10. 2017 proběhlo vyučování na naší škole netradičním způsobem. Uskutečnil se projektový den „Poznáváme se“. Každá třída měla svůj program ušitý na míru. Formou her a společných úkolů děti vzájemně posilovaly pozitivní vztahy ve třídě a zároveň se učily respektovat osobu druhého. Měly čas si vyříkat neshody a utvrdit přátelství.