Obědy dětem

Dne

Vážení rodiče,

prostřednictvím žákovských knížek jste od nás dostali informaci o projektu Obědy dětem, který zajišťuje nezisková organizace  Drab Foundation.

Cílem projektu je zajistit teplé jídlo žákům s tíživou finanční situací.

Škola má za úkol vytipovat vhodné žáky a vyplněnou žádost podat nejpozději do 15. 12. 2016.

Finanční prostředky by škola získala na období od 1. 3. – 30. 6. 2017.  V měsících leden – únor naše škola  finanční prostředky na obědy nezíská.

Pokud máte o nabídku zájem, vyplňte údaje, které jste obdrželi prostřednictvím žákovských knížek a odevzdejte třídnímu učiteli do 5. 12. 2016.

Děkujeme za pochopení

                                                                  Mgr. Markéta Nedělová

Předvánoční tvoření v ŠD

Dne

Ani jsme se nenadáli a opět jsme se sešli u školního klubu na dalším společném tvoření dětí ze všech školních družin a školního klubu. Celý projekt probíhal ve dvou dnech 23. – 24. 11. 2016 od 14:00. Tentokrát s vánoční tématikou nazvanou „Adventní inspirace“.

Facebook školy

Dne

ZŠ VALTICE má nově Facebookové stránky !

aktuální informace z dění na škole (fotky, články, atd..) najdeš na:

www.facebook.com/ZSValtice

Blešák

Dne

Ve středu 9. 11. 2016 proběhl na chodbě před školním klubem tradiční Blešák. Jeho obliba stále vzrůstá, čehož důkazem je stále více "prodejců" i "nakupujících".