DOCHÁZKA ŽÁKŮ 9.ROČNÍKU OD 11.KVĚTNA

Dne

Vážení rodiče!

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Docházka je pro žáky nepovinná. Vzdělávací aktivity se realizují pro maximálně 15 - ti členné skupiny žáků. Složení skupin je neměnné. Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. Žák je povinen respektovat stanovená hygienická pravidla.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020. Před prvním vstupem do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení (viz příloha).

 

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím se žádostí o vyjádření nejpozději do 7. 5. 2020 do 8:00, zda máte zájem, aby Váš syn / dcera byli zařazeni do této školní skupiny.

V případě Vašeho zájmu budete během čtvrtka 7. 5. 2020 vyrozuměni o organizaci výuky.

S pozdravem

Markéta Nedělová, ředitelka školy

Velikonoční prázdniny-zápis

Dne

V době velikonočních prázdnin od čtvrtka 9. 4. do pondělí 13. 4. 2020 bude kancelář školy uzavřena. Toto sdělení se týká také zápisu dětí do 1. třídy. Děkuji za pochopení Mgr. Markéta Nedělová ředitelka školy

INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Dne

Vážení rodiče,

v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro rok 2020/2021 dochází ke změně v průběhu zápisu do ZŠ Valtice takto:

Zápis do 1. ročníku proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní zástupci mají možnost podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (popř. žádost o odklad) spolu s kopií rodného listu dítěte jedním z následujících způsobů:

· datovou schránkou

· emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

· poštou

· osobně v kanceláři školy (po předchozí telefonické domluvě)

Adresu, email a datovou schránku školy najdete na webové stránce školy v záložce kontakty. Formulář žádosti o přijetí a formulář žádosti o odklad jsou Vám k dispozici ke stažení rovněž na webové stránce školy.

Pro příjem žádostí stanovuji období v rozmezí od 6. dubna do 27. dubna 2020. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Po ukončení mimořádných opatření budou rodiče zapsaných dětí informováni o termínu a organizaci edukačně adaptačního programu „Hrajeme si na školu“.

 

Mgr. Markéta Nedělová

ředitelka školy

JÍDELNA

Dne

Od 6. dubna 2020 nabízí základní škola obědy pro žáky, cizí strávníky i veřejnost. Jídelníček naleznete na webových stránkách školy ve složce Jídelna - objednat oběd. 

Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VALTICE

Dne

Vážení rodiče, již řadu let si na stránkách Valtického zpravodaje můžete přečíst, co se v naší základní škole za uplynulý měsíc událo, jakých studijních nebo sportovních úspěchů naši žáci dosáhli, nebo v jaké soutěži uspěli. V dubnovém vydání si však nic z činnosti školy nepřečtete, protože je naše škola uzavřená z důvodů, které jsou všem známé.

Volného prostoru ve zpravodaji bych proto ráda využila a vyjádřila Vám všem poděkování, jak jste se s nezvyklou situací vypořádali. Ze dne na den jste se zcela nedobrovolně stali učiteli svých dětí a k pracovním a domácím povinnostem jste přibrali povinnost novou – pomoc a dozor nad učením Vašich dětí. Učitelé naší základní školy si zcela uvědomují do jak složité, nezvyklé a náročné situace jste se dostali. Je nám jasné, že chodit přes den do práce, dostát domácím pracím a navíc učit, zejména malé děti, je velice náročné. Proto Vám chci za všechny učitelky a učitele ZŠ Valtice poděkovat a vyslovit velké uznání.

Věřím, že brána naší školy bude otevřena co nejdříve, ale musíme se připravit i na to, že se do školy ještě řadu týdnů nepůjde. Pokud přece jen děti nebudou po návratu do školy všechno umět a znát, jak předepisuje školní vzdělávací program (dříve jsme tomu říkali školní osnovy), tak se svět nezboří. Společně s Vašimi dětmi všechno v závěru tohoto školního roku a na začátku toho příštího doženeme.

Před uzávěrkou zpravodaje jsme ve škole měli poradu pedagogických pracovníků a všichni jsme se shodli, že nám škola a především naši žáci velmi chybí. Všichni se těšíme na den, kdy zase bude škola plná dětí, kdy se bude učit, kdy bude na školní chodbě slyšet dětský smích a kdy se budou kluci v šatnách pošťuchovat.

Za všechny zaměstnance valtické školy.

 

Mgr. Markéta Nedělová

ředitelka ZŠ Valtice