Zápis dětí do 1.třídy

Dne

Zápis dětí do 1. třídy

se koná v pondělí

6. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin.

 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Přineste s sebou Váš občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Těšíme se na Vás

Mgr. Markéta Nedělová

ředitelka školy

Poděkování ředitelky školy

Dne

Ředitelka školy Mgr. Markéta Nedělová děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci i průběhu Valtického plesu, který se konal 29. 2. 2020 v jízdárně Zámku Valtice.

Poděkování patří zejména členkám KRAPu a jeho předsedkyni paní Alexandře Režňákové za čas, který věnovaly přípravě, zajištění sponzorských darů, občerstvení a hudební produkce. Díky nim si návštěvníci plesu užili večer plný zábavy a překvapení.

Paní učitelce Ing. Kateřině Urbánkové děkuji za vstřícnost, nápaditost a originální výzdobu, kterou s žáky naší školy každým rokem vyrábí a instaluje v prostorách jízdárny.

Za krásný zážitek z úvodního vystoupení patří poděkování paní Ladě Kománkové a žákům naší školy, kteří pod jejím vedením nacvičili a zatančili polonézu. Vážím si toho, že paní Lada Kománková je ochotná věnovat svůj volný čas nácviku, a to již několikátým rokem.

Velmi děkuji rodičům všech žáků, kteří tančili polonézu, za podporu škole a vstřícnost. Zajištění šatů a věcí spojených s vystoupením Vás stálo ne malé finanční prostředky.

Valtický ples má vždy velmi dobrou úroveň a v poslední době i stoupající návštěvnost. Proto si přejme, aby tomu tak bylo i v dalších letech, našli se mezi námi ti, kteří budou ochotni zapojit se do organizace této náročné akce ve svém volném čase.

Mgr. Markéta Nedělová

Valtický atletický halový osmiboj již počtvrté.

Dne

Valtický atletický halový osmiboj již počtvrté..
Valtice-Mikulovská. Ve středu 5.února proběhl již 4.ročník našeho VAHO (Valtického atletického halového osmiboje).I přes chřipkové epidemie se nám tuto událost podařilo uspořádat v plánovaném termínu. Tentokráte pouze v počtu tří škol (ZŠ VALTICE, ZŠ LEDNICE a ZŠ BŘECLAV NA VALTICKÉ). Ten největší pohár za vítězné družstvo si odvezla ZŠ Lednice, druhý byl tým Valtice A, třetí Břeclav Na Valtické a čtvrtý Valtice B.
Pozitivní ohlasy na tuto akci z řad dětí i učitelů mne velice potěšili a věřím, že si všichni všestranné sportovní dopoledne náramně užili.
Rád bych touto cestou poděkoval paní učitelce Dvořáčkové za zajištění škol, dále žákům 9.třídy, kteří se na akci podíleli jako rozhodčí, paní Veronice Zapletalové při fotodokumentaci a výpomoci při psaní diplomů a v neposlední řadě panu správci, který následně musel dát plochu haly (po odlepení samolepících pásek a vyleštění podlahy) do pořádku.


R. Paulík - učitel TV

 

 

Foto i s výsledky níže v odkazu

 

https://www.facebook.com/ZSValtice/posts/950597385334598?notif_id=1581018842095641&notif_t=page_post_reaction

Kluci z 5.B testovali skokanskou formu v Hustopečích

Dne

Kluci z 5.B testovali skokanskou formu v Hustopečích
Hustopeče. Dne 6.února jsme vyrazili na nejznámější ryze výškařský závod v ČR - Hustopečské skákání. Naše výprava mladších kluků se ve startovním poli (kde byli chlapci povětšinou o rok až dva starší) neztratila. Ze 14 účastníků závodu skončil Maxim Létal na 8.místě výkonem 130 cm, Lukáš Drobilič na 7.místě taktéž výkonem 130 cm. Matěj Režňák skočil 135 cm (stylem nůžky) a skončil na dělené 5.pozici.
Příští závody ve skoku vysokém (3.dubna na Břeclavské laťce) budeme mít víc natrénováno a opět budeme atakovat osobní rekordy 
Roman Paulík - učitel TV