Nevaříme!

Dne

Z důvodu stávky základní i mateřské školy nebude ve středu 6. 11. 2019 školní kuchyně vařit.

                                                                             Miroslava Bezděková, hospodářka

Stávka

Dne

Vážení rodiče,

pedagogičtí pracovníci ZŠ Valtice se připojili k jednodenní stávce vyhlášené ČMOS pracovníků školství na středu 6. 11. 2019. Stávka na naší škole proběhne od 6:30 do 17:00. Škola, školní družiny i školní klub zůstanou uzavřeny a nebudou v provozu.

Děkuji za pochopení i podporu.

Markéta Nedělová
ředitelka školy

Dotazník Rady školy ZŠ Valtice - výsledky

Dne

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás seznámit s výsledky dotazníkového šetření z června 2019. Cílem bylo zjistit názor rodičů na aktuální situaci ve škole, připomínky rodičů a náměty ke zlepšení školního prostředí. Jeho závěry sloužily především radě školy, dotazník obsahoval šest otázek.