Poděkování ředitelky školy

Dne

Ředitelka školy Mgr. Markéta Nedělová děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci i průběhu Valtického plesu, který se konal 29. 2. 2020 v jízdárně Zámku Valtice.

Poděkování patří zejména členkám KRAPu a jeho předsedkyni paní Alexandře Režňákové za čas, který věnovaly přípravě, zajištění sponzorských darů, občerstvení a hudební produkce. Díky nim si návštěvníci plesu užili večer plný zábavy a překvapení.

Paní učitelce Ing. Kateřině Urbánkové děkuji za vstřícnost, nápaditost a originální výzdobu, kterou s žáky naší školy každým rokem vyrábí a instaluje v prostorách jízdárny.

Za krásný zážitek z úvodního vystoupení patří poděkování paní Ladě Kománkové a žákům naší školy, kteří pod jejím vedením nacvičili a zatančili polonézu. Vážím si toho, že paní Lada Kománková je ochotná věnovat svůj volný čas nácviku, a to již několikátým rokem.

Velmi děkuji rodičům všech žáků, kteří tančili polonézu, za podporu škole a vstřícnost. Zajištění šatů a věcí spojených s vystoupením Vás stálo ne malé finanční prostředky.

Valtický ples má vždy velmi dobrou úroveň a v poslední době i stoupající návštěvnost. Proto si přejme, aby tomu tak bylo i v dalších letech, našli se mezi námi ti, kteří budou ochotni zapojit se do organizace této náročné akce ve svém volném čase.

Mgr. Markéta Nedělová