Nabídka kroužků ZŠ Valtice pro rok 2020/2021

Příhláška ke stažení zde.

Kroužky zahájí svoji činnost od 5.10.2020 a ukončí 31.5.2021. Přihlášky a informace poskytuje paní vychovatelka R. Trojanová (ŠD 1). Žák je přihlášen po vyplnění závazné přihlášky, jejím podepsání zákonným zástupcem a po odevzdání ve škole. Poplatek činí 200,- Kč na pololetí školního roku (není-li uvedeno jinak) a jeho úhrada je stanovena do 1. listopadu 2020.  V 2. pololetí do 1. března 2021. Poplatek žáci odevzdávají vedoucímu kroužku. Kroužky budou otevřeny pouze v případě minimální naplněnosti 10 zájemců.

 

Roušky s sebou

 

Název kroužku

 

Vedoucí

 

Den a čas

 

Místo

 

Věk

 

Info o kroužku

Všeobená

 atletická

 příprava

Paulík Roman

Čtvrtek 15:00 - 16:00

Tělocvična ZŠ

5. - 9. tř.

placený

Florbal  I.

Havel Vít,

Růžička Radovan

 

Pondělí 15:45 – 16:45

Sport. hala

na Mikulovské

1.– 3. tř.

placený

začínáme od 14.9.

Florbal  II.

Havel Vít,

Růžička Radovan

 

Pondělí 16:45 – 17:45

Sport. hala

na Mikulovské

4.– 6. tř.

placený

začínáme od 14.9.

 

Jóga

 

Luskačová Václava

Úterý 15:00 – 16:00

Tělocvična ZŠ

1.– 4. tř.

placený

 

Basketbal

(chlapci, dívky)

 

Štěpaňuk Miroslav

Čtvrtek 14:30 – 16:00

Sport. hala

na Mikulovské

6. – 9. tř.

placený

Stolní tenis

Štěpaňuk Miroslav

Úterý 14:30 – 16:00

 

Sport. hala

na Mikulovské

 

4. – 7. tř.

placený

 

Malé vaření

 

Trojanová Radmila

Úterý  15:00 – 16:30

Pracovna vaření

2. - 4. tř.

neplacený (platí se suroviny – 200Kč – do co do spotřebování,

asi co 3 měsíce)

Programování

 

Hošek Stanislav

 

Středa  14:00 – 15:00

 

Pracovna ICT

(sraz u šaten)

 

6. - 9.  tř.

placený