Školní klub

Školní kluby (ŠK) jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytují zájmové vzdělávání žákům jedné nebo několika škol podle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházejíce ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub liší především vyšším věkem účastníků (starší žáci) a odlišnými formami činnosti. Činnost školních klubů je totiž určena přednostně žákům druhého stupně základní školy, žákům nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a odpovídajícím ročníkům osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

I když žák není přihlášen do školního klubu, může v prostorách ŠK počkat na odpolední vyučování nebo zúčastnit akcí pořádaných ŠK.

Informace pro rodiče:
Vnitřní řád školního klubu
Žádost o přijetí do školního klubu

Předbězná přihláška do školního klubu

Na základní škole funguje jeden školní klub.
Vedoucí školního klubu: Josefa Hübnerová

Provoz školního klubu je 13.30 - 15.30 ve dnech školního vyučování.

 

Plán akcí ve školním klubu rok 2019-2020

Ceroroční projekt ve školním klubu zaměřený na ekologii: UPCYCLING = ZE STARÉHO NOVÉ
- přepracování nepotřebných věcí (nebo přímo odpadů) do podoby užitečné věci
- zůstává základní princip: "Nejlepší je odpadům předcházet a množství nepotřebných věcí nezvyšovat."
-
např. Staré knihy nemusí skončit ve sběru - fotogalerie zde.

Další klubové akce:
- Halloween
- Vánoční dílny ve školním klubu
- Gastroblešák
- Kinočajovna
- Velikonoční dílny