Organizace školního roku

Dne

 

Vzdělávací program
Ve všech třídách probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
č. j. 299/2019.

Konzultační dny
Každé pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 h (mimo první pondělí v měsíci)

Třídní schůzky
16. září 2019                třídní schůzka
18. listopadu 2019       třídní schůzka
13. ledna 2020             třídní schůzka
20. dubna 2020            třídní schůzka

Třídní schůzky pro 1. stupeň začínají zpravidla v 16.00 h a pro 2. stupeň v 16.30 h.

Sběrová odpoledne
V průběhu roku se konají tzv. sběrová odpoledne, v nichž mohou rodiče přivézt do školy nepotřebný sběrový papír. Za odevzdaný papír škola získává finanční prostředky, které využívá pro žáky v průběhu školního roku.

Papír se vybírá vždy mezi 14.00 – 16.00 h.

Termíny:       25. září 2019
                     13. listopadu 2019
                     8. ledna 2020
                     18. března 2020
                     13. května 2020

Dny otevřených dveří
24. října 2019
5. prosince 2019 (Mikuláš, Vánoční tvoření)
8. dubna 2020 (před Velikonocemi, Velikonoce na naší škole)
18. května 2020 (Veletrh fiktivních firem)

Zápis do 1. tříd - pondělí 6. dubna 2020

Termíny prázdnin
Podzimní            29. - 30. října 2019
Vánoční              23. prosince 2019 - 3. ledna 2020
Pololetní             31. ledna 2020
Jarní                   17. - 23. února 2020
Velikonoční         9. - 10. dubna 2020
Hlavní (letní)       1. července - 31. srpna 2020

Ředitelské volno pro žáky - 29. a 30. června 2020

 

Školní parlament
Funkce a práce školního parlamentu viz http://zsvaltice.cz/skolni-rok/skolni-parlament

Schůzky školního parlamentu se konají 1x měsíčně. Termín upřesní vedoucí parlamentu Josefa Hübnerová.

Školní výlety
Školní výlety se mohou konat dle harmonogramu třídních učitelů v měsíci květen - červen..

 

Akce školy

Září

Zahájení školního roku
Začátek plaveckého výcviku 2. a 3. tříd
Běhy Emila Zátopka
Dýňobraní
Projektový den Poznáváme se

Říjen

Dopravní výchova
Přebor v přespolním běhu
Drakiáda
Hudební pořad pro 1. a 2. stupeň

Listopad

Soustředění Modrásku
Předávání slabikářů – 1. ročník
Volba povolání - Úřad práce Břeclav
Okresní přebor ve stolním tenise

Prosinec

Valtický advent
Vánoční jarmark
Vánoční tvoření (projektový den)
Mikulášský turnaj – stolní tenis
Mikulášská nadílka + Den otevřených dveří
Beseda s absolventy ZŠ
Vánoční koncert
Vánoční turnaje
Leonardo da Vinci - vzdělávací pořad pro 1. a 2. stupeň

Leden

Novoroční klání ve šplhu
Týden skoků
Pololetní vysvědčení

Únor

Školní ples
Karneval
Recitační soutěž - 1. a 2. stupeň

Březen

Lyžařský kurz pro 7. a 8. třídy

Duben

Velikonoční dílny + Den otevřených dveří
Zápis do 1. tříd
Projektový den Den Země
Přijímací zkoušky na SŠ 

Květen

Veletrh fiktivních firem + Den otevřených dveří
Turnaj k osvobození Valtic – košíková
Dopravní výchova
Jarní koncert
Sportovní utkání s Trnavou
Česko vesluje

Červen

Putování v přírodě – 4. ročník
Školní výlety a putování
Školní akademie
Zábavné odpoledne a petanque
Cvičení v přírodě – využití braných prvků, cvičný poplach
Sportovní dny
Rozloučení s žáky 9. ročníku (MěÚ)
Slavnostní ukončení školního roku