Organizace školního roku

Dne

 

Vzdělávací program
Ve všech třídách probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
č. j. 299/2019.

Konzultační dny
Každé pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 h (mimo první pondělí v měsíci)

Třídní schůzky
14. září 2020                třídní schůzka
9. listopadu 2020         třídní schůzka
18. ledna 2021             třídní schůzka
19. dubna 2021            třídní schůzka

Třídní schůzky pro 1. stupeň začínají zpravidla v 16.00 h a pro 2. stupeň v 16.30 h.

Sběrová odpoledne
V průběhu roku se konají tzv. sběrová odpoledne, v nichž mohou rodiče přivézt do školy nepotřebný sběrový papír. Za odevzdaný papír škola získává finanční prostředky, které využívá pro žáky v průběhu školního roku.

Papír se vybírá vždy mezi 14.00 – 16.00 h.

Termíny:       

 

Dny otevřených dveří
27. října 2020
4. prosince 2010 (Mikuláš, Vánoční tvoření)
31. března 2021 (před Velikonocemi, Velikonoce na naší škole)
17. května 2021 (Veletrh fiktivních firem)

Zápis do 1. tříd - pondělí 5. dubna 2021

Termíny prázdnin
Podzimní            29. - 30. října 2020
Vánoční              23. prosince 2020 - 3. ledna 2021
Pololetní             29. ledna 2021
Jarní                   22. - 28. února 2021
Velikonoční         1. - 2. dubna 2021
Hlavní (letní)       1. července - 31. srpna 2021

Ředitelské volno pro žáky - 21. a 22. prosince 2020

 

Školní parlament
Funkce a práce školního parlamentu viz http://zsvaltice.cz/skolni-rok/skolni-parlament

Schůzky školního parlamentu se konají 1x měsíčně. Termín upřesní vedoucí parlamentu Josefa Hübnerová.

Školní výlety
Školní výlety se mohou konat dle harmonogramu třídních učitelů v měsíci květen - červen..

Akce školy

Akce budou aktualizovány dle aktuální epidemiologické situace