Učební plán

Dne

Učební plán šk. rok 2020/2021 ŠVP ZŠ Valtice, platný od 1.9.2020